Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Prešov, dekanát Prešov - Mesto

25. 9. 2009

PREŠOV, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, pútnické miesto, http://www.bucsujaras.hu/eperjes/index.html (maď.), INÉ NÁZVY FARNOSTI: Farnosť sv. Mikuláša Prešov, Prešov - mesto (oba na oficiálnej stránke web stránke), Prešov (v schematizme arcidiecézy), INÉ NÁZVY MESTA: maď.: Eperjes, rusínsky: Prjašiv, nem.: Preschau, ADRESA: RKFÚ Prešov – Mesto, Hlavná 81, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 773 35 00, fax: 051 7725278, presov@rimkat.sk, www.presov.rimkat.sk, http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-49-sk, http://www.bucsujaras.hu/eperjes/1.jpg (maď.), KŇAZI: dekan - farár Dronzek Jozef - (2004) – aj k r. 2009, 1964@azet.sk, kaplán Heske Jozef, heske@rimkat.sk, heske@orangemail.sk - (2006) – aj k r. 2009, kaplán Kaňuk Štefan (2006) – aj k r. 2009, kaplán Krenický Radoslav, kreno@posty.sk (2008) – aj k r. 2009, kaplán Lazor Peter (9. 7. 2006) – aj k r. 2009, kaplán Majerník Peter, majernik.peter@rimkat.sk (2004) – aj k r. 2009, kaplán Mižák Kamil (2004) – aj k r. 2009, výpomoc Turčík Miroslav (od r. 2009), výpomoc Mašľár František, maslar@szm.sk (25. 11. 2008) – aj k r. 2009, výpomoc Rendeš Juraj, rendesj@gmail.com (6. 2. 2005) – aj k r. 2009, výpomoc Vaško Michal (k 1. 11. 1996 – aj k r. 2009), PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: 1351 - 1379 - Ladislav, 1739 - 1400 - Škr (Stír) Mikuláš, 1400 - Henrik, 1400 - 1433 Peter De Septemtiliis, 1433 - 1456 - neznámy kňaz, 1456 - 1471 - Andrej, 1471 - 1490 - Štefan, 1490 - 1494 - Egonis Martin, 1494 - 1525 - Zewch - Zöch Matej, 1525-1531 - Michal, 1531 Transylvanus Anton, v r. 1531 prešiel k protestantskej cirkvi, 1531 - Bartolomeus, v r. 1531 prešiel k protestantskej cirkvi, 1671 - Baggony L., jágerský kanonik,, 1683 - ? Horvat Juraj, jágerský kanonik, 1717 - 1719, 1728 - 1729, 1739 - 1742 - Paludal Ján, superior SJ, 1725 - 1726 - Rast Štefan, superior SJ, 1727 - Bednari Michal, superior SJ, 1730 - 1732 - Wilhelm František, superior SJ, 1733 - 1735 Mayerl Benedikt, superior SJ, 1736, 1743 - 1744 Meltzl Žigmund, superior SJ, 1737 - 1738 - Zarubal Bartolomej, superior SJ, 1745 - 1747 - Rost Tomáš, superior SJ, 1748 - 1751 - Hrueber Jozef, superior SJ, 1752 - 1754 - Saly Štefan, superior SJ, 1755 - 1758 - Vahl František Xavér, superior SJ, 1759 - 1761 - Poštek Juraj, superior SJ, 1762 - Sádecký Ján, superior SJ, 1763 - 1765 - Frigeri Michal, superior SJ, 1766 - 1770 - Wilhelmb Jakub, superior SJ, 1771 - 1773 - Máčal Juraj, superior SJ, 1773 - 1777 - Torner Ignác, 1777 - 1785 - Mikuláš Moder, 1785 - 1794 - Péchy Ladislav, 1794 - 1805 - Vitlinszky Alexander, 1805-1806 - Zsilay Andrej, 1806-1818 - Boliszky Imrich, 1818-1819 - Károlyi Ker Ján, 1819 - 1836 - Stark Matej, 1836 - 1870 - Dienes Alexander, 1870 - 1903 - Pletényi Andrej, 1903 - 1937 - Záborovský Vojtech, prepošt, pápežský prelát, 1937 - 1938 - Škrípecký Vojtech, 1938 - 1939 - Bakajsa Arnold, 1939 - 1951 - Hések Štefan, ThDr. PhDr., pápežský protonotár, generálny vikár prešovskej apoštolskej administratúry, kanonik, 1951 - 1968 - Potocký František, dekan, 1968 - 1969 - Umstädter Tibor, 1969 - 1971 - Onderuv Ján, pápežský prelát., 1971 - 1990 - Šesták Jozef, ThDr., dekan, sídelný kanonik, 1990 - 2001 - Babčík Matej, ThLic., dekan, 2001 - ? - Stolárik Stanislav, Doc., ThDr., PhDr., PhD., dekan, k r. 2004 - dekan - farár Rendeš Juraj, kapláni: k 10. 5. 1953 - Dranga Andrej, Dvorový Rastislav, Mgr., Matina Anton, Mgr., Ružbarský Štefan, Mgr., Senderák Marek, Mgr., pred r. 2009 – kaplán Šinaľ Martin, pred r. 2009 – Onderko Emil, pred r. 2009 – Polák Jozef, pred r. 2009 – Jalčák Miloš, vo farnosti: pred r. 2009 - vo farnosti: Kondis Štefan, na odpočinku: 1. 11. 1996 - kapláni: Hudák Pavol, Mikula Daniel, Katriňák František, Salanci Bartolomej, vo farnosti: Vaško Michal, na odpočinku: Červeňák Andrej, Jánošíkova 21, Kuchár Karol, Tomšíkova 30, Pavlovič Jozef, ThDr., Pavlovičovo nám. 43, Priščák Jozef, Sabinovská 91, Rozum Michal, Sabinovská 33, Šesták Jozef, Rumanová 2, HROBY KŇAZOV: Dobranský Jozef, Mons., narodený 10. 3. 1887, zomrel 16.1.1961, OBYVATEĽSTVO: 26 739, 2 350 gréckokat., spolu s filiálkami 27 400, 15 800 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Dóm Svätého Mikuláša, konkatedrála (z r. 1347, tel.: 051/ 772 50 90) - nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00 (latinská), 11.30, 18.00 h, všedné dni: 5.45, 6.15, 7.00, 18.00 (pondelok: vysokoškolská, streda. detská, piatok: mládežnícka), Františkánsky kostol (1735) - nedeľa: 8:00, 10:00, 11:30, 19:00, všedné dni: 6:25, 16:30, www.ofm.sk, kaplnka sv. Dominika Savia: nedeľa sv. omše o: 7:00, 9:30, 11:00, utorok až piatok: 7:00 (mládežnícka), 15.05 h, sobota: 18:00 (mládežnícka), Inštitút preblahoslavenej Panny Márie - SANCTA MARIA: mládežnícká svätá omša: piatok o 17.00 h, Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 - v nedeľu: 6.30, 11.00, 17.00 h, všedné dni: 6.30, 17.00 h, Kaplnka sv. Jozefa Moscatiho, nemocnica s poliklinikou (tel.: 051/ 701 12 44 (so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244) - nedeľa: 10:30, pondelok - piatok: 15:00, 1. sobota v mesiaci: 16:00, Kostol sv. Kríža, kalvária (1756), Kostolík sv. Kríža na cintoríne (1790), kalvária, POBOŽNOSTI - Františkánsky kostol - nedeľa - ruženec: 13:30, litánie: 14:00, kaplnka sv. Dominika Savia: nedeľa - vešpery pre mládež o 18.45 h, sv. ruženec o 19.00 h, utorok až piatok ruženec: 14:30 svätý ruženec, streda - ranné chvály: 6:45, Kaplnka sv. Jozefa Moscatiho - pred každou omšou: ruženec, 1. sobota v mesiaci - večeradlo: 14:30, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: eRKo, tel.: 0915/ 875 841, zuzka.hamarova@gmail.com, Katechetické stredisko, 051/ 772 54 25, Katolícky kruh, Jarkova 77 - Farská Knižnica (v budove Katolíckeho kruhu) - 1500 titulov kníh aj video - pondelok, utorok: 16.45 - 17:45, streda, štvrtok: 15:00 - 16:00, piatok: 16.45 - 17.45, Komunita Ján Krstiteľ, Evanjelizačná škola, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 770 39 82, mobil: 0907/ 934 519, Pastoračné centrum, centrumpo@koinonia.sk, Pariľák Anton, Mládež pre Krista Slovensko, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov, P. O. Box 45, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 772 57 67, www.campfest.sk, Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Štefan Kondis, Hlavná ul. 80, 080 01 Prešov; tel.: 051/ 771 56 75, 0905/ 953 792, pmdke@mail.t-com.sk, www.rimka.sk/pmd, www.papezskemisijnediela.sk, FARNOSŤ ZALOŽENÁ: r. 1233, FILIÁLKY: Cemjata, Dúbrava, Surdok, Vydumanec, MESTSKÉ ČASTI: Cemjata, Kyslá Voda, Nižná Šebastová (osobitná farnosť), Solivar (osobitná farnosť, sídlo dekanátu Prešov – Solivar), Šalgovík (filiálka farnosti Prešov – Sekčov), Vydumanec filiálka farnosti Prešov – Solivar), ĎAĽŠIE INFO: Baláž Ivan: Z dejín františkánov v Prešove, diplomová práca, Košice 2002

 

Prešov - Cemjata, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, mestská časť Prešova, SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Donáta (1800) - nedeľa o 10:15, piatok: 17:00

 

Cemjata, viď: Prešov – Cemjata

 

Prešov - Dúbrava, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, mestská časť Prešova, Kostol sv. Rodiny (1943)

 

Dúbrava, viď: Prešov - Dúbrava, časť mesta Prešov

 

Prešov - Vydumanec, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, mestská časť Prešova, Kostol sv. Ondreja, OBYVATEĽSTVO: 5 gréckokat.

 

Vydumanec, viď: Prešov - Vydumanec

 

Surdok, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, Kostol sv. Petra a Pavla (1943)

 

Kalvária, časť mesta Prešov

Celoslovenský zoznam farností

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

PergoCF@qualityservice.com

(PergoCF@gmail.com, 19. 3. 2017 13:52)

GET FAST SECURED AND UNSECURED LOANS
Do You Need A Business Loan?
Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com , ( PergoCF@aol.com )

Kreditné ponuka úver v Prievidzi

(jean, 25. 2. 2017 21:58)Dobrý deň pán a pani!

Pre viac informácií :::::::::: jeanlaurent.bonnafe30@gmail.com

Takže vy ste tu na vyhlásených tento nový úver ponúk a investícií z hľadiska svojho výberu.
V rámci pomoci ľuďom hodné vážne a čestný;
Sme k dispozícii, aby sa vám investícia 1.000.000 z 218 miliónov € s mierou 10% v priebehu celej vašej
rok výroby úveru.
Teda v oblasti osobné pôžičky
€ 10,000 až 250 miliónov € alebo osobného investovania ste na to všetko v 72 hodín doby mal
so sadzbou 4%.
Pre viac informácií :::::::::: jeanlaurent.bonnafe30@gmail.com


ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:38)

Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr

ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:35)

Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr

ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:31)Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr
webové stránky: https: //daniell11.blogspot.com

ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:27)Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr
webové stránky: https: //daniell11.blogspot.com

ponuka úveru medzi jednotlivými

(ROMARIC, 26. 12. 2015 15:06)

Mám kapitálu, ktorý sa používa na udelenie osobitných úverov krátkodobom i
dlhodobom horizonte od roku 2000 do € 1,000,000 niekto vážne chce pôžicku.
2% až 3% úrok rocne v závislosti na výške sa vyplatí, pretože som nijako
zvlášt chcú porušit zákon úžera. Môžete splácat 1 až 20 rokov v závislosti
na maximálnej požicanej sumy. Kontaktujte nás len e-mail:
romaricdadi622@gmail.com

ponuka úveru medzi jednotlivými

(ROMARIC, 26. 12. 2015 15:05)

Mám kapitálu, ktorý sa používa na udelenie osobitných úverov krátkodobom i
dlhodobom horizonte od roku 2000 do € 1,000,000 niekto vážne chce pôžicku.
2% až 3% úrok rocne v závislosti na výške sa vyplatí, pretože som nijako
zvlášt chcú porušit zákon úžera. Môžete splácat 1 až 20 rokov v závislosti
na maximálnej požicanej sumy. Kontaktujte nás len e-mail:
romaricdadi622@gmail.com